หมวดหมู่: สัมภาษณ์พิเศษ

การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารไทยพีบีเอส

16 มีนาคม 2560

หมายเหตุ:บทความ เรื่อง การเเสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารไทยพีบีเอส เขียนโดย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ