สังคม

ชาวบ้าน จ.ยโสธร ชุมนุมขับไล่ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร หลังบริหารงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้านใน จ.ยโสธร ชุมนุมขับไล่ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ออกจากพื้นที่ โดยกล่าวหาว่าบริหารงานโรงเรียนไม่โปร่งใสโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนที่ส่อไปในทางทุจริต

14 ก.พ.60 ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านกุดเสถียร กลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันชุมนุมและถือป้ายขับไล่ นายศาสตร์พงษ์ กองศรีมา ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร ให้ย้ายออกจากโรงเรียนเป็นการด่วน เนื่องจากกลุ่มชาวบ้านอ้างว่า นายศาสตร์พงษ์ ใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานไม่โปร่งใสมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน การจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่เคยมีการประชุมหรือแจ้งให้กับทางคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เช่น การเบิกจ่ายเช็คของทางโรงเรียนที่ผู้อำนวยการท่านนี้ได้ให้ครูการเงินของโรงเรียนเขียนเช็คให้ จำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่ระบุจำนวนเงินในเช็คเพียงแจ้งว่ารีบนำเงินไปใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน จากนั้น ผอ. ได้นำเช็คไปเบิกเงินเมื่อวันที่ 5 ก.ค.59 จำนวน 99,000 บาท และวันที่ 28 ก.ค.59 จำนวน 94,050 บาท ซึ่งชาวบ้านมองว่าไม่โปร่งใสและส่อไปในทางทุจริต

และนอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ไม่โปร่งใสอีกหลายโครงการ โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มชาวบ้านเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลิงนกทาและจังหวัดยโสธรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เรื่องก็เงียบหายไปจึงได้พากันรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อขับไล่ผอ.คนนี้ออกจากโรงเรียนโดยด่วน โดยได้มี นายอภิรักษ์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เดินทางไปดูความเรียบร้อยพร้อมกับรับหนังสือร้องเรียนกับชาวบ้านพร้อมกับรับปากกับชาวบ้านว่า ในเบื้องต้นตนจะได้ให้ อบต.สร้างมิ่ง ซึ่งเป็นต้นสังกัดและดูแลรับผิดชอบโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายให้ นายศาสตร์พงษ์ ไปช่วยราชการที่ อบต.สร้างมิ่ง ภายในวันนี้ และจะได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทางสองฝ่าย กลุ่มชาวบ้านจึงพอใจและแยกย้ายกันกลับ

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อกับ นายศาสตร์พงษ์ กองศรีมา ผอ.โรงเรียนบ้านกุดเสถียร และยืนยันว่าตามที่มีกลุ่มชาวบ้านร้องเรียนตนนั้นเป็นความเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนของกลุ่มชาวบ้านเนื่องจากตนพึ่งจะย้ายมารับตำแหน่งใหม่เมื่อประมาณต้นปี 2559 ที่ผ่านมา และยอมรับว่าตนได้มีการนำเช็คเพื่อไปเบิกจ่ายเงินจริงแต่อาจจะเป็นการข้ามขั้นตอนของการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากตนเข้ามารับตำแหน่งใหม่จึงต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ จึงจำเป็นต้องนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและมีการเบิกจ่ายที่ข้ามขั้นตอนไปบ้างจนสร้างความไม่พอใจให้กับครูและกลุ่มชาวบ้านบางคน

สำหรับ ร.ร.บ้านกุดเสถียร เป็นโรงเรียนสังกัด อบต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และพึ่งจะโอนย้ายมาสังกัด อปท.เมื่อปี 2553 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีครู 13 คน เป็นข้าราชการแค่ 3 คน นอกนั้นเป็นครูอัตราจ้าง

แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ