จิตอาสาชาวนราธิวาสปรับพื้นที่รอบพระเมรุฯ ปชช. ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จิตอาสาชาวนราธิวาส รวมพลังทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวง ร.9 เพื่อปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมเหลือเพียงพระเมรุมาศจำลองให้ประชาชนบันทึกภาพความทรงจำ

จิตอาเฉพาะกิจ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ชมรมเรารักษ์ในหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อาสาสมัครรักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 คน นำเครื่องมือมืออุปกรณ์หนักรถแบคโฮ และอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ตั้งเตาเผาดอกไม้จินทน์ พร้อมรื้อหญ้าเทียมออกจากพื้นที่พร้อมเก็บกวาดเศษดอกไม้จันทน์จำนวนมากที่ตกหล่นบนพื้นและจุดประดับดอกไม้จ้นทน์ต่าง ๆ ขนขึ้นรถ 6 ล้อ ออกนอกพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมืองนราธิวาส เพื่อปรับและจัดสถานที่ให้กลับสู่สภาพปกติ เหลือไว้เพียงพระเมรุมาศจำลองให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่ยังคงเดินทางมาร่วมถ่ายรูปคู่กับพระเมรุมาศจำลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อบันทึกความสวยงามของพระเมรุมาศจำลองเก็บรักษาไว้ในความทรงจำที่ดีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมพิธีอันสำคัญนี้ให้ลูกหลานได้ร่วมชื่นชมและรับรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไป