พระองค์หญิง  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาชม 

พระองค์หญิง  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาชม 

พระองค์หญิง  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง  สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาชม 

พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชม พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยตัวเอง

เปิดชมพระเมรุมาศ http://www.songcharoen.com/phrameru/