“พ่อผู้พลิกแผ่นดิน” โดย ติ๊ก ชีโร่ : รายการเพลงของพ่อ

เพลง : พ่อผู้พลิกแผ่นดิน

ศิลปิน : ติ๊ก ชีโร่