ม.ขอนแก่น จัดทำประติมากรรมกระดาษ พระราชกรณียกิจในหลวงร.9 ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น จัดทำประติมากรรมกระดาษพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์” 

ที่โถงนิทรรศการชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวันแรกที่จัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในชื่อ “ส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์เพื่อเผยแพร่จดหมายเหตุเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ  เป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ และร่วมกัน แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งแนวคิดในการสร้างสรรค์ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ ที่เรียกว่า “ประติมากรรมกระดาษ  ตามแนวคิดคำพ่อสอน เช่น กระดาษที่บอบบาง แต่เมื่อรวมกันแล้ว ทำให้เกิดความแข็งแรงเปรียบถึงการรู้รักสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแสดงถึงความพากเพียร

 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า นิทรรศการ จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนA ปฐมเสด็จสู่ขอนแก่น  พระองค์ท่านทรงเสด็จมาในปี 2498 ด้วยรถไฟ พระที่นั่ง ทรงพระราชทานต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด และดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำ จังหวัด โซน B พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงเสด็จสู่ขอนแก่นถึง 36 ครั้ง ทรงประกอบพระราช กรณียกิจนานัปการ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ทรงให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวขอนแก่น ได้นำไป ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเสมอ โซน E พระเมรุมาศ เป็นพระเมรุมาศบนสวรรค์ ในมวลเมฆ เทวดา นางฟ้ารายรอบ

โดยนิทรรศการครั้งนี้ จะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25  ธันวาคม 2560 นี้  ซึ่งประชาชนที่เข้าชมต่างบอกว่า นิทรรศการนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมทั้งอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำออกมาผ่านกระดาษสีขาวได้อย่างสวยงาม และทำให้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย