จากใจปวงราษฎร์ชาวลุ่มน้ำปิง (โครงการฝายชะลอน้ำ)

“จากแนวพระราชดำริในการสร้างฝายชะลอน้ำที่ยังประโยชน์แก่ผืนดินทำให้ชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำสาขาแม่ปิง รวมพลังกันสร้างฝาย ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”

(ชุดน้ำพระทัยสู่ปวงราษฎร์)
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ