สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “สัญญา ผ้าซิ่น” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

“โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จ.สกลนคร” เรื่องราวของจุดเริ่มต้น ของโครงการศิลปาชีพ จากผ้าไหมผืนเล็กๆ ที่ทรงสัญญาว่าจะซื้อจากวันนั้นถึงวันนี้ ผ้าไหมไทย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ