ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีแก้ทุกข์ระดับโลก

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาแก้ทุกข์ที่เกิดจากการมองเห็นความจริงอย่างกระจ่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเป็นแนวทางพระราชทานเพื่อกู้วิกฤติ ที่แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เอกทั่วโลกก็ยังต้องยอมรับ



แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ