โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ปวงประชา

จากพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า “ฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชน ไม่ใช้ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว” คืออีกหนึ่งความจากน้ำพระราชหฤทัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีต่อประชาชน แล้วด้วยเหตุใดเล่าที่เราจะไม่รักท่าน

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ