ช่างภาพคนสุดท้ายที่ปรากฎในภาพถ่าย ทูลเกล้าถวายเงิน ร.9

ช่างภาพวัย 82 ปี บุคคลสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่และปรากฏภายในภาพถ่ายขณะทูลเกล้าถวายเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งที่ ในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น 

ป้ายห้องภาพ นิวเทคนิด อายุเก่าครึ่งทศวรรษที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ที่กลายสภาพจากร้านล้าง ถ่าย และ อัดภาพ เป็นร้านค้าขายของโชว์ห่วย ตั้งอยู่เลขที่ 276 หมู่ที่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นของนายอวยไชย แซ่ลิ้ม ปัจจุบันอายุ 82 ปี ซึ่งเป็นอดีตช่างภาพที่ได้ถวายงานใกล้เบื้องพระยุคลบาทในการบันทึกภาพการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2510 และยังเป็นผู้ที่ปรากฏในภาพถ่ายที่ได้มีโอกาสทูลเกล้าฯถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล นอกจากนี้ยังเป็นช่างภาพที่บันทึกภาพการเสด็จพระราชดำเนินสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด ในการเสด็จฯเปิดโรงนมหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2515นายอวยไชย ได้นำกล้องบันทึกภาพ ยี่ห้อ nikomat รุ่น ฟีล์ม 36 มิลเมตร เลนส์ Nikon 50 บาท 1:52 ปี พร้อมด้วยกล้อง Rolleifex ขนาดฟิล์ม 6×6 ซึ่งเป็นกล้องที่ประทับใจและยังคงความเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุด และเป็นกล้องที่ใช้บันทึกภาพที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ วัติโชติทายะการาม พร้อมด้วย โรงนมหนองโพ นอกจากนี้ยังเป็นกล้องที่บันทึกภาพขณะที่ตนเองเข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลที่หน้าพระอุโบสถ วัดโชติทายการาม เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2510 ด้วย นายอวยไชย เล่าให้ฟังว่า ตนยังคงจำภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี ภาพทุกภาพยังคงตราตรึงในหัวใจและความทรงจำของตนเองและครอบครัว โดยตนได้เข้าเป็นคณะกรรมการภายในวัดโชติทายการาม ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการของวัดให้เป็นผู้ที่คอยบันทึกภาพภายในงานทั้งหมด รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินฯ

ทั้งนี้ ตนเองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสดจำนวน 1,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในระหว่างที่ตนเองทูลเกล้าถวายเงิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสว่า “นี่ช่างภาพ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแย้มพระสวล ซึ่งตนเองได้ยินในใจคิดตลอดเวลาว่าเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้และปลื้มปิติน้ำตาไหลซึม และก้มหน้าไม่กล้าที่จะมองพระพักตร์ของพระองค์ท่านนายอวยไชย ยังกล่าวอีกว่า จากผู้ที่เข้าทูลเกล้าถวายเงินทั้งหมดนั้น ตนเองมีอายุน้อยที่สุด มีอายุเพียง 32 ปี ส่วนคนอื่นๆ จะมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำให้ปัจจุบันมีตนเองเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยวัย 82 ปี ปัจจุบันห้องภาพนิวเทคนิค ได้ปิดตัวลง เนื่องจากอายุที่มากขึ้น แต่ยังคงเก็บภาพความทรงจำเหตุการณ์ในวันนั้นเอาไว้ พร้อมทั้งเก็บรักษากล้องถ่ายภาพที่ใช้ในการบันทึกภาพการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เอาไว้อย่างดีที่สุด พร้อมทั้งน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการใช้ในชีวิตประจำวัน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ