พะเยาซ้อมวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

พะเยาซักซ้อมวางดอกไม้จันทน์เสมือนจริงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

จังหวัดพะเยาจัดพิธีซักซ้อมการวางดอกไม้จันทน์ เสมือนจริง โดยนำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าทำความเข้าใจในการถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม ให้เป็นไปอย่างถูก เพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดพะเยา รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจให้กับประชาชนข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความพร้อมและความเข้าใจในการถวายดอกไม้จันทน์ ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการ รวมทั้งนิสิตนักศึกษา ได้เกิดความเข้าใจและมีการดำเนินการที่ถูกต้อง ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพบริเวณเมรุมาศจำลองในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาได้มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมทั้งการประกอบพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีและราชพิธีดังกล่าวให้เกิดความถูกต้องและสมพระเกียรติ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ