สารคดี 2 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2471

ในหลวงในความทรงจำ พุทธศักราช 2471 ช่วงพระชันษาแรกของพระชนมชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชกับครอบครัว ประทับอยู่ ณ แฟลต บ้านเลขที่ 63 ถนนลองวู้ด บรู๊คไลน์ รัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา จวบจนสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสอบไล่วิชาการแพทย์ที่ฮาเวิร์ดแล้วเสร็จ ครอบครัวราชสกุลมหิดลก็เดินทางกลับเมืองไทย และแวะที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ 1 พรรษา ณ ประเทศสิงคโปร์ และเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2471 นั่นเอง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ