สารคดี 3 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2472

ในหลวงในความทรงจำ ช่วงปีพุทธศักราช 2472 ในช่วงแรก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม ทรงสร้างพระตำหนักใหม่ขึ้นที่วังสระปทุม เพื่อเป็นที่พักของครอบครัว ของพระองค์ ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงตัดสินพระทัยที่จะไปเป็นแพทย์ประจำบ้าน ที่โรงพยาบาลแม็กคอร์มิก ที่เชียงใหม่ แต่ก็ยังไม่ทันได้ย้ายไป เพราะทรงประชวรอย่างหนักและสวรรคตในวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2472 นั่นเอง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุเพียง 1 พรรษากับ 9 เดือน ทรงมีเวลากับสมเด็จพระบรมราชชนกเพียงน้อยนิด
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ