สารคดี 4 ในหลวงในความทรงจำ พ.ศ. 2473

ในหลวงในความทรงจำ ย้อนกลับไป เมื่อครั้งสมาชิกราชสกุลมหิดลพระองค์น้อยเจริญพระชันษาขึ้น ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ณ วังสระปทุม รายล้อมด้วยความรักอันอบอุ่นจากสมเด็จพระบรมราชชนกและพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งทรงรักพระนัดดาทั้ง 3 พระองค์อย่างยิ่ง ทั้งยังทรงบ่มเพาะให้พระนัดดามีความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีไทยผ่านโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้ทรงเรียนรู้ประเพณีวันเกิดของไทย ทรงทำบุญ ตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ทรงจดจำการละเล่นและประเพณีไทยหลายอย่าง เช่น โขนหรือพิธีโกนจุก เป็นต้น ในกาลเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระประมุข ทรงปฏิบัติตามวัฒนธรรมของไทย เพื่อธำรงรักษา อีกทั้งฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ