พิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศ

วันนี้ มีการจัดพิีธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงพิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศ

กรมศิลปากร จัดพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร จิตอาสา และประชาชนจำนวนมาก ได้เข้าร่วมพิธี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมด้วยพระสงฆ์ 79 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดสามพระยา วัดชนะสงครามและวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งสิ้น 89 รูป ออกรับบิณฑบาตจากข้าราชการ และประชาชนรอบพระเมรุมาศ

ก่อนที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศ พร้อมอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ โดยมีสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้รื้อถอน ซึ่งจะใช้เวลา 2 เดือน แล้วเสร็จในวันที่ 15 มี.ค.2561

จากนั้นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของพระเมรุมาศย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง มีการร.9 หรือพิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี ก่อนจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม

ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เตรียมเกี่ยวข้าวในนาข้าวบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ ก่อนนำไปไว้ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเพื่อไว้เป็นพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนคาดว่าข้าวที่จะเกี่ยวได้ทั้งหมดประมาณ 300 กิโลกรัม




แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ