“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์” รัชกาลที่ 9

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน อย่างที่เราพสกนิกรชาวไทยทราบกันดี โดยเฉพาะในด้านศิลปะทุกแขนง ทั้งดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน”

หนึ่งในพระปรีชาสามารถด้านศิลปะคือ การถ่ายภาพ เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และทรงศึกษาด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพมิใช่เพียงเพื่อประโยชน์สุขส่วนพระองค์ แต่ยังใช้ในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ในยามเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไบรท์ออนไลน์ขออัญเชิญ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์” ซึ่งถือเป็นภาพถ่ายของปวงชนชาวไทยมาให้ทุกท่านได้ชื่นชม เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์อัครศิลปิน ผู้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


บทความที่เกี่ยวข้อง

ของใช้ส่วนพระองค์ ในหลวง รัชกาลที่ 9

7 ทศวรรษทรงงาน เพื่อประชาสุขสราญทั่วไทย

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ทุกคนเคยได้ยิน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ