กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ต.ค. 61 การแต่งกายฯ

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และการแต่งกาย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้วันที่ 13 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญถวายกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับกำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และการแต่งกาย ตามที่ประชุม ครม. เดิมมีกิจกรรมในวันที่ 12 -13 ต.ค. 61 จากนั้นได้รับการเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 12 ต.ค. แต่ให้ไปจัดพิธีทำบุญถวายกุศล และน้อมรำลึกฯ เป็นวันที่ 13 ต.ค. 2561 ในวันเดียว อ้างอิงตามประกาศสำนักราชวังฉบับล่าสุด ทั้งนี้เพื่อการจัดงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 กิจกรรม วันที่ 13 ต.ค. 61 การแต่งกายอย่างไร

05.30 07.30 น. ทำบุญ ตักบาตร ฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมจัดพิธีทำบุญถวายกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

08.45 – 09.00 น. นายกรัฐมนตรี คณะฯ และหัวหน้าส่วนราชการ วางพวงมาลาและการถวายบังคมพระฉายาลักษณ์ ณ ลานพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 – 18.45 น. กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 กิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก โดยให้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ช่วงจบพิธีจะมีการเปิดเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ในส่วนของการแต่งกายประชาชนในกำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 สุภาพบุรุษเน้นสีขาวสุภาพ หรือเครื่องแบบขาวปกติ ด้านสุภาพสตรีเป็นชุดไทยอัมรินทร์หรือชุดไทยจิตรลดาโทนสีเหลือง ทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่พร้อมเพรียง เป็นระเบียบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน