สุนัขทรงเลี้ยง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ประชาชนอย่างเราเห็นจนคุ้นตา และอยู่ในความทรงจำเรื่อยมา คือ ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความรักและพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ทั่วทุกหนแห่ง รวมถึงสุนัขจรจัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรับเลี้ยงไว้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“คุณทองแดง” สุนัขจรจัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปราน พระองค์ทรงเรียกว่า สุนัขเทศ (ย่อมาจากเทศบาล) เนื่องจากแต่เดิมนั้น คุณทองแดงเป็นลูกของ แดง สุนัขจรจัดบริเวณพระราม 9 โดยมีนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดง มาถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้ทรงรับเลี้ยงคุณทองแดงนับตั้งแต่นั้นมา

ไม่เพียงเฉพาะคุณทองแดงเท่านั้น ยังมีสุนัขทรงเลี้ยงอื่น ๆ ที่หากจะนับรวมแล้วมีมากกว่า 70 สุนัข ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนี้

“บ๊อบบี้” สุนัขตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยทรงพระเยาว์

“คุณโจโฉ” เป็นสุนัขพันธุ์เกรทเดน ทรงเลี้ยงเมื่อก่อน พ.ศ. 2500

“คุณสุดหล่อ” และ “คุณหมามุ่ย” เป็นสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน

“คุณซูซี่” และ “คุณคุ้กกี้” เป็นสุนัขพันธุ์คอกเกอร์ สแปเนียล

“คุณมะลิ” เป็นสุนัขข้างถนน ขนยาวสีขาว ที่หลุดเข้ามาผสมกับ “คุณสุดหล่อ” และ “คุณหมามุ่ย” จนตั้งท้อง จำนวน 9 สุนัข และพระราชทานให้กับข้าราชบริพาร

“คุณทองกวาว” เป็นสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณร้านตัดผมแห่งหนึ่ง ทรงนำมาเลี้ยงและมีลูกกับ “คุณทองแท้” จำนวน 9 สุนัข ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อต้นไม้ที่มีคำว่า “ทอง” ผสมอยู่ และพระราชทานนามสกุลว่า “เจริญเกศ”

“คุณทองแดง” มีลูกกับ “คุณทองแท้” จำนวน 9 สุนัข ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า “ทอง” และพระราชทานนามสกุลว่า “สุวรรณชาด”

“คุณทองเย็น” มีลูกกับ “คุณทองอยู่”  จำนวนสุนัข 7 สุนัข ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้มีคำว่า  “น้ำ”

“คุณทองหยอด” (ลูกของคุณทองแดง) มีลูกกับ “คุณน้ำชา”  จำนวน 8 สุนัข ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้มีคำว่า “ข้าว”

“คุณหิรัญวารี” มีลูกกับ “คุณทองพลุ” จำนวน 6 สุนัข ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้มีคำว่า  “นิล”  ซึ่งลูกสุนัขเป็นสุนัขเพศผู้ และมีสีดำทั้งหมด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ