กกต.แจงขั้นตอนหลังยุบพรรคไทยรักษาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกหนังสือชี้แจง การดำเนินการภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องมีประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติและนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

โดยจะมีการจัดส่งประกาศให้อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติทราบและจัดส่งบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้ง เอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุกฉบับของพรรคไทยรักษาชาติต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เพื่อที่จะได้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินเผ่นดิน ดำเนินการชำระบัญชีพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

ติดตามชมรายการ “เขย่าข่าวเข้ม”
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.00 น.
ทางช่อง Bright TV กดหมายเลข 20 หรือรับชมทาง https://www.brighttv.co.th/live