“จุติ” เข้ากระทรวง พม. น้อมรับนำใช้ศาสตร์พระราชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ารับตำแหน่งวันแรก ท่ามกลางการต้อนรับของปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในกระทรวง ซึ่งบรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยรัฐมนตรีเผยว่า จะนำศาสตร์พระราชา คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นหลักในการทำงาน

ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website: https://www.brighttv.co.th

Facebook:
https://www.facebook.com/brighttv20
https://www.facebook.com/brightnews

Twitter : https://www.twitter.com/brighttv20