ชาวบ้านฮือไล่ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เหตุทำผู้ป่วยขาดยา

ตัวแทนชาวบ้านซึ่งมีทั้งผู้ป่วย และผู้พิการ ใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กว่า 100 คน รวมตัวกันถือป้ายข้อความขับไล่ พร้อมทั้งนำรายลงชื่อที่ชาวบ้านร่วมกันลงชื่อกว่า 500 คน ยื่นหนังสือ เพื่อขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการย้ายนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่

ข้อร้องเรียนของผู้ป่วยมีอยู่ว่าว่านายแพทย์ประวิตร ไม่ดำเนินการอนุมัติให้โรงพยาบาลกมลาไสยจัดซื้อยา ทำให้ผู้ที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลไม่มียากลับไปกินที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน และความดัน ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลกมลาไสยต้องไปยืมยาชนิดต่างๆจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาชาวบ้านเคยไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือกับนายแพทย์สาธารณสุขมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเวลาผ่านมานานกว่า 1 ปี

นายสมจิตร โมครัตน์ ชาวบ้านคำโพนทอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งต้องเดินทางเข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสยเดือนละครั้ง แต่กลับไม่ได้รับยากลับมารับประทาน บางครั้งก็ได้รับยามาไม่ครบ ทำให้ต้องขาดยารักษาแบบต่อเนื่อง จนทำให้บางวันอาการทรุด และเบาหวานกำเริบ