“วิษณุ” ปัดตอบ ครม.ถวายสัตย์ไม่ครบทีม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายรัฐมนตรี ไม่ขอแสดงความเห็น กรณีพรรคฝ่ายค้านทักท้วงการถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในสภาแล้ว และขณะนี้ถือว่าเรียบร้อย เพราะได้รับพระราชทานพร ใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้ว

ส่วนประเด็น การพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 คาดว่าจะเข้าสู่การแถลงในสภาฯ ภายในเดือนตุลาคม เพราะต้องปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ก่อน ซึ่งแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุม แต่เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ หลังจากนั้นใช้เวลาอีก 2 เดือนเศษ คาดว่ากลางเดือนมกราคมจะสามารถประกาศใช้ได้ และจะมีผลย้อนหลังมาวันที่ 1 ตุลาคม โดยกรอบวงเงินกำหนดไว้ 3.3ล้านล้านบาท สามารถปรับลดหรือเพิ่มได้

นายวิษณุยังระบุถึงการที่นายกรัฐมนตรี เข้าไปกำกับดูแล ดีเอสไอ จะไม่มีผลต่อการพิารณาคดีสำคัญ เพราะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดี ขณะเดียวกันที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนั้นเนื่องจากเห็นว่า 2 หน่วยงานนี้ทำงานคู่ขนานกัน และมีปัญหากันบ้างจึงต้องลงมาดูแลเอง ยืนยันว่าไม่ใช่เหตุผลของการไม่ไว้วางใจฝ่ายการเมือง

และในสัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบนโยบาย เพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องชี้แจงแก่ข้าราชการประจำได้เข้าใจอย่างละเอียด เพราะนโยบายมีไว้กว้างๆ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงด้วย