หาทางออกให้ผู้ค้ารอบวิหารมงคลบพิตร

จากคำสั่งของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาถึงการสั่งให้กลุ่มผู้ค้ากว่า 167 ร้านค้า ย้ายอกจากวัดพระวิหารมงคลบพิตรแล้วให้ไปตั้งจุดขายของแห่งใหม่ที่ศาลากลางเก่า ปรากฏว่าวันนี้ผ่านมา 4 วัน ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินตลาด อีกทั้งเงินที่ลงทุนซื้อของก็ไม่สามารถขายได้จนของบางชนิดขึ้นราและส่งกลิ่นนั้น

แนวทางการช่วยเหลือผู้ค้าเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้จะเป็นอย่างไร ไปสอบถามรายละเอียดกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา