ใช้มาตรา 44 สั่งไม่ต่อทะเบียนรถคนไม่จ่ายค่าปรับ

หลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศการใช้มาตรา 44 เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยปัญหาการจ่ายค่าปรับยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้ที่ได้ใบสั่งจะต้องไปชำระภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม ไปฟังรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ คุณรณณรงค์ แก้วเพ็ชร เจ้าของเพจ “ทนายคู่ใจ”
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ