แนวทางใช้สื่อออนไลน์สำหรับคนทำงานด้านสุขภาพ

หลังจากราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการด้านสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลอันเป็นเท็จ (เช็กก่อนแชร์) ติดตามรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ