เปิดฟังความเห็นร่างทีโออาร์ ไฮสปีดจีน “สีคิ้ว-กุดจิก”  3.3 พันล้าน

รฟท.เปิดรับฟังความเห็น ร่างทีโออาร์ประมูลงานโยธา รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก วงเงิน 3.35 พันล้านบาท ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค.นี้

วันนี้ (28 ก.ย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศร่างทีโออาร์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,350 ล้านบาท

ทั้งนี้ รฟท.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค. 2561

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างงานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กม. ประกอบด้วย 1.ทางรถไฟระยะทาง 11 กม. แบ่งเป็นการก่อสร้าง คันทางรถไฟระดับดิน ระยะทาง 7 กม. โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 4 กม. 2. ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงทาง (Station yard) 1 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมการเดินรถ หอพัก ที่ล้างรถ เป็นต้น และ3.งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

โดยผู้ชนะประมูลจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มทำงานจากรฟท.