กรมการแพทย์ เผยผู้ป่วยใช้ “น้ำมันกัญชา” เกินขนาด หามเข้าห้องฉุกเฉิน 22 ราย ใน 7 รพ.

กรมการแพทย์ เผยเฝ้าระวังผลใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด ล่าสุด พบผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉิน 7 รพ. จำนวน 22 ราย พบอาการวิงเวียน บ้านหมุน อาเจียน ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (อธิบดีกรมการแพทย์) กล่าวว่า ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา และมีภาวะแทรกซ้อนที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน จำแนกตามโรงพยาบาล ได้แก่

1.รพ.นพรัตนราชธานี จำนวน 3 ราย
– รายที่ 1 ผู้หญิง อายุ 35 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด จำนวน 2 หยด ใต้ลิ้น หลังใช้มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน อาเจียน 10 ครั้ง หลังให้การรักษาผู้ป่วยอาการปกติดี สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 2 ผู้ชาย อายุ 45 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด จำนวน 1 หยด ใต้ลิ้น หลังใช้มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียนมากกว่า 10 ครั้ง หลังการรักษา ผู้ป่วยอาการปกติดี สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 3 พระภิกษุ อายุ 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการเมื่อยตามตัว ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด จำนวน 1 หยดใต้ลิ้น ตื่นมามีอาการลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง นอนโรงพยาบาล 7 วัน สามารถกลับบ้านได้

2.รพ.เลิดสิน
– รายที่ 1 ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากอาการปวดขา พบมีภาวะการสลายของเซลล์กล้ามเนื้อ
– รายที่ 2 ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากนอนไม่หลับ มีอาการใจสั่น
– รายที่ 3 ใช้น้ำมันกัญชาผสมในช็อกโกแลตทาน พบมีอาการใจสั่นและอาเจียนมาก

3.รพ.ราชวิถี
– รายที่ 1 ผู้หญิง อายุ 33 ปี ทดลองใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด จำนวน 5 หยดใต้ลิ้น พบมีอาการเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้

4.รพ.อยุธยา
– รายที่ 1 โรคประจำตัวเป็นมะเร็งเต้านม หยอดน้ำมันกัญชา 1 หยดใต้ลิ้น มีอาการเวียนศีรษะและอาเจียน ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 2 โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง หยอดน้ำมันกัญชา มีอาการคลื่นไส้ ใจสั่น ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 3 โรคประจำตัวมะเร็งที่ปอด หยอดน้ำมันกัญชา มีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้

5.รพ.น่าน
– รายที่ 1 ผู้หญิง อายุ 50 ปี ซื้อน้ำมันกัญชาจากอินเทอร์เน็ต ใช้หยอดใต้ลิ้นจำนวน 1 หยด มีอาการใจสั่น ให้การรักษา อาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านได้

6.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบ.ยช.)
– รายที่ 1 มีอาการวุ่นวาย สับสนหลังหยอดน้ำมันกัญชา
– รายที่ 2 เป็นผู้เสพยาบ้า ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยอด มีอาการวุ่นวาย สับสน

7.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
– รายที่ 1 ผู้ป่วยชาย 55 ปี ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากนอนไม่หลับ มีอาการใจสั่น ให้การรักษา ผู้ป่วยอาการปกติดี สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 2 ผู้หญิงอายุ 61 ปี โรคประจำตัวเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากนอนไม่หลับ มีอาการใจสั่นและหน้ามืดให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 3 ผู้หญิง อายุ 52 ปี ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากนอนไม่หลับ มีอาการอ่อนเพลีย เวียนหัว ไม่มีแรง ให้การรักษาแล้ว ผู้ป่วยอาการปกติดี สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 4 ผู้หญิง 47 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากอยากลอง พบมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 5 ผู้หญิง อายุ 47 ปี ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากอยากลอง พบมีอาการปากคอแห้ง ชาทั้งตัว ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 6 ผู้ชาย อายุ 62 ปี โรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน ใช้น้ำมันกัญชาเพราะอยากลองใช้ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ให้การรักษาตามอาการ นอนโรงพยาบาลไม่ทราบจำนวนวันและการวินิจฉัยสุดท้าย
– รายที่ 7 ผู้หญิง อายุ 66 ปี โรคประจำตัวพาร์กินสัน ใช้น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน มีอาการเหนื่อย เพลีย สับสน วุ่นวาย ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 8 ผู้ชาย อายุ 29 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยอด เนื่องจากภาวะเครียด มีอาการใจสั่น เวียนศีรษะ ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้
– รายที่ 9 ผู้ชาย อายุ 62 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ใช้น้ำมันกัญชาแบบหยด เนื่องจากอยากลอง พบมีอาการใจสั่น ความดันโลหิตสูง ให้การรักษาตามอาการ สามารถกลับบ้านได้