ประกาศ พ.ร.ฏ.ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พ.ร.ฏ.ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (24 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรา

ทั้งนี้ มาตรา 3 ระบุว่า “ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5029 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 60/2478 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/075/T_0001.PDF