ผอ.เขตดินแดง แจ้งความเอาผิดผู้ว่าการเคหะฯ กรณีแฟลตถล่ม

ผอ.เขตดินแดง แจ้งความเอาผิดผู้ว่าการเคหะฯ ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

จากกรณีที่อาคารเคหะชุมชนหรือแฟลตดินแดงถล่ม ระหว่างการรื้อถอน เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ระหว่างการรื้อถอนอาคารดังกล่าวซึ่งเป็นอาคาร 5 ผนังอาคารได้สไลด์ตัวลงมาเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า 2 ต้น และต้นไม้ใกล้เคียงหักโค่น ทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย 7 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้า และผู้รับเหมาจะทำการรื้อถอนและขนย้ายเศษวัสดุต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดินแดง

น.ส.ปัญชพัฒน์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า การรื้อถอนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เช่น ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 และไม่มีแนวป้องกันภยันตราย ฝุ่นละออง โดยเขตได้ได้ทำหนังสือแจ้งเมื่อ พ.ย. 2561 แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข วันที่ 14 ก.พ. 2562 จึงมีคำสั่งให้หยุดการรื้อถอน ซึ่งใบอนุญาตรื้อถอนสำนักการโยธาได้ออกให้แก่ นายธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามใบอนุญาตเลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2561 ตึก 5 ชั้น 3 หลัง นายประกาย จันโทศรี (วิศวกร) เป็นผู้ควบคุมงาน บริษัท แก่นนครคอนสตรัคชัน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

“เบื้องต้นสำนักงานเขตดินแดงได้ประสาน กคช. และผู้รับจ้าง ดำเนินการจัดเก็บพื้นที่ส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเพิ่ม พร้อมแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดง ให้ดำเนินคดีกับ กคช. ผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน โทษกรณีผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฝ่าฝืนปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท” น.ส.ปัญชพัฒน์ กล่าว