พม.ชงขยายอายุรับเงินอุดหนุนแรกเกิด จากให้ถึง 3 ขวบเป็น 6 ขวบ

พม. เตรียมชงเข้า ครม. ยืดอายุรับ เงินอุดหนุนแรกเกิด ถึง 3 ขวบ ให้จนถึง 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้จากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 3,600 บาทต่อคนต่อปี  เป็น 100,000 บาทต่อปี

จากที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนไปพิจารณารูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ความคืบหน้าการเสนอปรับปรุงโครงการเงินอุดหนุน ล่าสุด พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนของอายุและการใช้งบประมาณ รวมทั้งได้ทำหนังสือเวียนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้ข้อสรุปในการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กอายุเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ จากเดิมได้รับเงินอุดหนุน 3 ขวบ พร้อมขยายฐานรายได้ของครอบครัว จากเดิมต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 3,600 บาทต่อคนต่อปี เป็น 100,000 บาทต่อคนต่อปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยยังจ่ายให้ในจำนวนเท่าเดิมคือ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือน พ.ย.นี้ หาก ครม.เห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที