พระมหาพิชัยราชรถ สง่างามในริ้วขบวน สมพระเกียรติ

พระมหาพิชัยราชรถ เคลื่อนมาในริ้วขบวนอิสริยยศ โดยพลฉุดชัก อย่างสง่างามสมพระเกียรติ ในพิธีซ้อมย่อยริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชอิสริยยศ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพื้นที่ที่กำหนด คือ บนบาทวิถีถนนมหาราช ตั้งแต่บริเวณท่าช้างถึงท่าเตียน ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบนบาทวิถีถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผม ไปจนถึงบริเวณแนวกึ่งกลางสนามหลวง (ด้านศาลฏีกา)

หรับการซักซ้อมริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ในพื้นที่จริงวันนี้ มีการซักซ้อม ริ้วขบวนด้วยกัน และมีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยมีการอัญเชิญพระยานมาศสามลำคานอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ ออกจากบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ออกจากประตูเทวาภิรมย์ไปยังหน้าพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยพระยานมาศสามลำคานเทียบที่เกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ  จากนั้นริ้วที่สอง พระมหาพิชัยราชรถ อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ ไปยังพระเมรุมาศ จากหน้าพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังถนนกลางท้องสนามหลวง โดยอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ ด้วยเกรินบันไดนาค  ริ้วที่ 3 อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นราชรถปืนใหญ่ เวียนอุตราวัฏ รอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ก่อนเทียบที่เกรินพระเมรุมาศเพื่ออัญเชิญพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานบนพระเมรุมาศ