“พะเยา” หมอกควันไฟป่าวิกฤติ ห้ามเผายาวถึงสิ้นเดือน

สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า “พะเยา” ยังวิกฤติ ออกประกาศห้ามเผาขยายยาวถึงสิ้น 30 เมษายน พบค่าฝุ่นละอองสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า พื้นที่จังหวัดพะเยา วันที่ 16 เม.ย. ซึ่งมีค่ามลพิษพุ่งสูงหลายสัปดาห์ แม้ช่วงสงกรานต์ประชาชนจะออกมาเล่นน้ำ แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง,พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการสะสมตัวของหมอกควัน ทั้งอากาศร้อนที่กดทับชั้นบรรยากาศให้ฝุ่นควันสะสมในพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ที่เป็นหุบเขาและแอ่งกระทะ รวมทั้งปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ประกาศกองบัญชาการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดพะเยา โดยขยายระยะเวลาห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเดิมจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2561-2562 (60 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2562 เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและกำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็น “เขตควบคุมไฟป่า  เพื่อให้การควบคุมและการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยามีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการควบคุมพื้นที่ และตามข้อสั่งการของกองบัญชาการการควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า และเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นวิกฤต จังหวัดพะเยา จึงขยายระยะเวลาช่วงวิกฤตหมอกควัน ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2562