ม็อบชาวบ้าน! บุกศาลากลางร้องผู้ว่าฯสางปมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านใน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ กว่า 200 คน นำโดยนายสมาน นาแถมทอง อดีตนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด และนางไพรวัลย์ บุตรชา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด ได้เดินทางด้วยรถบัสโดยสาร 3 คัน พร้อมหนังสือร้องทุกข์ และป้ายข้อความ ขอความช่วยเหลือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุนายทะเบียนสมาคมฯบริหารงานส่อไปในทางที่ไม่โปร่งใส และไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับหนังสือ

 

นายสมาน นาแถมทอง อดีตนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ เนื่องจากทนดูพฤติกรรมการบริหารของนายทะเบียนสมาคมไม่ได้ เพราะไม่มีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการหลายประการ โดยเฉพาะการไม่ยอมจดทะเบียนรับรองคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ โดยยังเห็นชอบให้กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระแล้วปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่การเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ผ่านแล้ว

ด้านนางไพรวัลย์ บุตรชา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด กล่าวว่า เดิมสมาคมฯขึ้นตรงกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กาฬสินธุ์ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นนายทะเบียนกลาง ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนท้องที่ ซึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด มีนายวีระ ภูทองนาค ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เป็นนายทะเบียนท้องที่ ปัจจุบันมีสมาชิก 4,600 คน มีเงินฝากสำรองอยู่บัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ ซึ่งฝากเก็บไว้กับสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด 4 บัญชี รวมเงิน 6 ล้านบาท

นางไพรวัลย์ กล่าวอีกว่า เหตุที่ตนและชาวบ้านเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ดังกล่าวออกมาร้องเรียน เนื่องจากพบพิรุธการบริหารงานของนายทะเบียน ที่ส่อไม่โปร่งใสหลายประการ เพราะเมื่อสมาชิกสอบถามก็ให้คำตอบไม่ได้ ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกไม่เคยได้รับทราบข้อมูลและตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย จึงขอร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียน เบื้องต้นทราบว่าปัญหาเกิดจากนายทะเบียนท้องที่ ที่ไม่ยอมรับรองคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ปัญหาต่างๆจึงติดตามมา ทั้งนี้ จะได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสมาคมและจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาคาดว่าภายใน 7 วันได้ทราบคำตอบ