ระวัง ท้องเสียจากเชื้อโนโรไวรัสขั้นรุนแรง มีโอกาสเสียชีวิต

อาการท้องเสียอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งอาการก็จะแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพียงไม่กี่วันก็จะหาย แต่หากว่าอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อ โนโรไวรัส อาจจะทำให้อาการนั้นรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำหรับอาการของผู้ที่ท้องเสียจากเชื้อโนโรไวรัส จะมีอาการคลื่นไส้รุนแรง อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้องและท้องเสีย รวมทั้งอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น และปวดกล้ามเนื้อ โดยกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเด็กและผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งอาจจะทำให้อาการนั้นรุนแรง ต่อเนื่องเป็นเดือนๆ และมีโอกาสเสียชีวิตได้ แต่จากข้อมูลจาก แพทย์หญิง จริยา แสงสัจจา เปิดเผยว่า ผู้ที่เป็นแล้วถึงขั้นเสียชีวิต มีพบบ้างแต่น้อย และมักจะพบในประเทศมีการสาธารณสุขที่ไม่ดี หรือมาพบแพทย์ช้า และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว

เชื้อโนโรไวรัส ติดต่อจากคนสู่คนได้หลายทาง ที่พบมากคือติดเชื้อจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส

วิธีการป้องกันเบื้องต้น แนะนำให้ดูแลสุขอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ และไม่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

 

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค