ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบภัย

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี พร้อมเชิญกระแสทรงห่วงใยประชาชนให้ผู้ประสบภัยรับทราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว จำนวน 50 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนตากสินสัมพันธ์ ซอยตากสิน 4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ชุมชนตากสินสัมพันธ์ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 23.29 น. ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นปลูกติดกัน ซอยทางเดินคับแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 43 หลังคาเรือน ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 167 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และสำนักงานเขตธนบุรี ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 49 ครอบครัว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว