ลั่น 3 ปี ประชารัฐ “อี3” สร้างรายได้ให้ชุมชุม 2.8 พันล.

“อนุพงษ์-ฐาปน” แถลงผลงาน 3 ปี ประชารัฐ “E3” สร้างรายให้ให้ชุมชน 2.8 พันล้าน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการทำงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายประชารัฐเพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี คณะทำงานด้านต่างๆได้มีผลงานในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มีความเข้มแข็งและมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้พัฒนากลุ่มที่มีกลุ่มเป้าหมายที่กว่า 3,668 กลุ่ม จากกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศที่คัดเลือก 4,101 กลุ่ม มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 611,548 คน มีรายได้สะสมกว่า 2,871 ล้านบาท