“ล้มละลาย”แล้วยังไง ใช้ชีวิตได้ไหมในสังคม

ใครเป็นแฟน “พี่บาส ไม่ได้โม้” หรือ “สมรักษ์ คำสิงห์” ช่วงนี้คงต่างส่งเอาใจช่วยให้ขวัญใจเหรียญทองโอลิมปิกของชาวไทยผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายไปได้ กับข่าวที่ถูกออกมาว่า ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และสมรักษ์อาจต้องเป็น “บุคคลล้มละลาย” วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวของการเป็นบุคคลล้มละลายกัน

ทำไมถึงล้มละลาย ?
ต้นเหตุของการต้องเป็นบุคคลล้มละลาย เริ่มต้นจาก “หนี้” และไม่สามารถชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ จึงถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย โดยการจะถูกฟ้องล้มละลายได้นั้น หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีมูลค่าหนี้เกิน 1 ล้านบาท แต่หากเป็นนิติบุคคล ต้องมีมูลค่าหนี้เกิน 2 ล้านบาท และเป็นผู้ที่เข้าข่าย “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” หรือ “ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้”
เมื่อศาลพิจารณา “พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด” ลูกหนี้สามารถเจรจากับเจ้าหนี้เสียก่อน เพื่อขอประนอมหนี้ ก่อนที่ศาลจะตัดสินให้เป็น “บุคคลล้มละลาย” ได้


ล้มละลายแล้วยังไง ?
ผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลายยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ แต่สำหรับบางเรื่องก็มีข้อจำกัดเกิดขึ้น

  • ไม่สามารถทำนิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ได้ หากฝ่าฝืนถือว่านิติกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนั้นเป็น “โมฆะ”รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร รวมไปถึงการถอน ฝากโอนด้วย
  • ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งในส่วนของการดำรงตำแหน่งนี้ หากมีความจำเป็นก็จะต้องได้รับอนุญาติจากศาลเสียก่อน จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งได้
  • จำกัดสิทธิการเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งหากไม่มีความจำเป็นก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
  • ถูกจำกัดสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน เนื่องจากอำนาจในการจัดการทรัพย์สินจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์นั่นเอง

เมื่อไรพ้นสภาพล้มละลาย?
การถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้น จะมีระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดก็จะถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ยกเว้นกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ ก็อาจจะมีการขยายเวลาเป็น 5 หรือ 10 ปีก็ได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี บุคคลล้มละลายสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สิน เพื่อขอปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายได้ ซึ่งหลังจากปลดจากการเป็นบุคคลล้มลายแล้ว ก็จะสามารถทำงานและทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ

พ้นล้มละลาย หนี้หมดไหม ?
สำหรับผู้ที่ถูกประกาศว่าเป็น “บุคคลล้มละลาย” หากให้ความร่วมมือในการเข้าให้การและเข้าพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นอย่างดี เมื่อครบกำหนดเวลาก็จะถูกปลดจากการล้มละลายทันที ซึ่งคำสั่งปลดจากการล้มละลายนี้ จะส่งผลให้บุคลลล้มละลายนั้นหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงด้วย เว้นแต่มีหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 81/1 ก็อาจมีการขยายเวลาเพิ่มเติม

รู้เรื่องล้มละลายแล้ว ไม่จำเป็นต้องทดลองเป็นบุคคลล้มละลายนะคะ


ขอบคุณข้อมูล 
https://moneyhub.in.th/article/bankruptcy-insurance/
www.moneywecan.com
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C501/%C501-20-9999-update.pdf