“วราวุธ” ลุยน้ำท่วมช่วยผู้ประสบภัยพื้นที่อุบลราชธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมอบถุงยังชีพจำนวน 800 ชุด อาหารกลางวัน และน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านไร่ใต้ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

นายวราวุธ ศิลปอาชา

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้ให้ความสำคัญกับขยะที่จะเกิดขึ้นหลังน้ำลด จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดเรือท้องแบนออกไปเก็บขยะจากชาวบ้านทุกบ้านเพื่อไม่ให้ขยะหลุดลงสู่แม่น้ำลำคลองและทะเลต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงกว่า 50 ชีวิต ที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์แห่งนี้ด้วย