“สภา” พร้อมปรับปรุงระบบเสียง ให้ดีขึ้น

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงปัญหาระบบเสียงในการประชุมสภา พร้อมแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

ที่รัฐสภา นายสมบรูณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี ส.ส.ไม่ได้ยินเสียงการถ่ายทอดการประชุมสภาและเสียงเรียกออดโหวตตอนลงมติ ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และมีดำริในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดเสียงและเสียงเรียกสมาชิกเพื่อมาลงมติ ทั้งห้องอาหาร ห้องกาแฟ และห้องประชุมเล็ก หรือห้องประชุม กมธ.ให้ดีกว่าเดิม

นายสมบูรณ์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ส.ส.มายืมสถานที่อาคารประชุมของ ส.ว.ใช้งาน โดยระบบต่างๆ ยังไม่เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งเรื่องที่นั่งของ ส.ส.ในห้องประชุม เพราะมีมากกว่า ส.ว.ถึง 250 คน หรือช่องเสียบบัตรลงคะแนนในการโหวตมีเพียง 390 ช่อง

ขณะที่ ส.ส.มีรวม 500 คน จึงต้องแบ่งลงคะแนนในแต่ละกรณีเป็น 2 รอบ ซึ่งการที่สภาประหยัดงบประมาณเดือนละ 12 ล้านบาทเศษ ที่ได้มาจากภาษีของประชาชนได้ ก็จะนำมาปรับปรุงระบบต่างๆ ตามการท้วงติงของท่านสมาชิกสภา แต่ต้องดูความสมเหตุสมผลและเหมาะสมด้วย

อ่านข่าว Bright Today