สั่งแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงจุดแบบ “ถูกฝา ถูกตัว”

“นายกฯ” สั่งเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงจุดแบบ “ถูกฝา ถูกตัว” พร้อมลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาคนระหว่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความยากจนรายจังหวัดเพื่อนำมาพิจารณาออกแบบนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ตรงจุด แบบ “ถูกฝา ถูกตัว” เพราะการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ การเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ การหางานให้ทำ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้ “ถูกฝา ถูกตัว” และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

นางนฤมล กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้น สามารถจัดออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบนโยบายให้สอดรับกันได้แก่ Q1 กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และมีความพร้อมสูง (สีเขียว) 29 จังหวัด เน้นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ Q2 กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่ง (สีฟ้า) 8 จังหวัด เน้นการพัฒนาอาชีพ และการหางานให้ทำ Q3 กลุ่มจังหวัดที่ขาดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือขาดความพร้อม 7 จังหวัด (สีน้ำเงิน) ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ Q4 12 จังหวัดที่ติดกับดักความยากจน (สีแดง) ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนทั้ง 4 มิติ อีก 20 จังหวัดที่เศรษฐกิจอ่อนแอ (สีส้มและสีเหลือง) ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ

นางนฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยแล้ว นายกฯ ยังได้สั่งการให้นำข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 32 ตัวชี้วัด อาทิเช่น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน สัดส่วนประชากรยากจน ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ เป็นต้น มาประกอบการวางแผนนโยบายแก้จน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาคนระหว่างจังหวัดไปพร้อมกันด้วย

อ่านข่าว Bright Today

ทำด้วยใจ! รุจ ศุภรุจ มอบเงินให้มูลนิธิรพ.ราชวิถี สู้ โควิด-19

จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตอนนี้ทำให้หลายๆประเทศได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ถือว่ายอดผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง

นายกฯ ชัตดาวน์ประเทศไทย สั่งห้ามเข้า-ออก ถึง 15 เม.ย.

นายกฯ ชัตดาวน์ประเทศไทย ห้ามเข้า-ออกประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เม.ย. ยกเว้นคณะทูต ผู้มีใบอนุญาต และลูกเรือ ส่วนทางอากาศปิดไม่มีกำหนด

ด่วน!! พช.ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นตำแหน่ง