อดีตขรก.ร้องแก้กม. เพิ่มเงินบำนาญรายเดือน

สหพันธ์ข้าราชการบำนาญฯ ร้อง สนช. แก้ไขกฎหมายบำเหน็จบำนาญ เปิดช่องเพิ่มเงินบำนาญให้ข้าราชการ หลังพบ 6 แสนคน ได้เงินบำนาญเพียงเดือนละ 2 หมื่นบาท  

วันนี้ (20 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และตัวแทนสหพันธ์ฯประมาณ 30 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียกร้องให้สนช.ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ เพื่อให้ข้าราชการบำนาญมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ 6.54 แสนคน ได้เงินบำนาญเดือนละ 2 หมื่นบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน

“ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศกว่า 6 แสนคน กำลังเดือดร้อน เพราะได้เงินบำนาญเท่าเดิม แต่ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมาก ทำให้ตอนนี้ข้าราชการบำนาญถือว่าเป็นคนจนรุ่นใหม่ โดยเงินบำนาญที่ได้เดือนละ 2 หมื่นบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเหลือเงินเพียงเดือนละ 1.8 หมื่นบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้งหากสนช.ไม่แก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ จะกระทบต่อข้าราชการ 2 ล้านคนที่อยู่ในระบบด้วย เพราะในอนาคตจะไม่มีเงินพอใช้จ่าย”นายชัยวัฒน์ระบุ

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ได้ยื่นร่างพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ ฉบับปรับปรุงแก้ไขที่เสนอโดยสหพันธ์ข้าราชการบำนาญฯ ให้กับนายพีระศักดิ์ และขอให้สมาชิกสนช.รวมตัวกันเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ที่ประชุมสนช.พิจารณา ซึ่งนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการ แต่เนื่องจากพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ เข้าข่ายกฎหมายการเงิน จึงต้องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ตนเองจะหาช่องทางประสานไปยังครม.เพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้