“อุ๊งอิ๊ง – ทูลกระหม่อมฯ” เมนชั่นตรงส่งกำลังใจ

“อุ๊งอิ๊ง” โพสต์ “ขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ให้ทูลกระหม่อม” ขณะที่ทูลกระหม่อมฯ โพสต์ตอบ ขอบใจมากอิ๊ง สำหรับกำลังใจที่ให้มาตลอด”

หลังจากพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของ ทษช.เพียงชื่อเดียว ผู้ติดตามอินสตราแกรม nichax ซึ่งเป็นอินสตราแกรมส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ได้เข้ามาแสดงความยินดีในอินสตราแกรมจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง บุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นในอินสตราแกรม nichax ด้วยว่า “ขอเป็นกำลังใจเล็ก ๆ ในทุกๆ เรื่องให้ทูลกระหม่อมตลอดไปเพคะ” ซึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ได้ทรงตอบกลับความเห็นของ น.ส.แพทองธารว่า “ขอบใจมากอิ๊ง สำหรับกำลังใจที่ให้มาตลอด”

ขณะเดียวกันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ได้ตอบกลับความคิดเห็นในอินสตราแกรมที่ใช้คำว่าทรงพระเจริญ ด้วยข้อความว่า “อย่าลืม อย่าพูดคำว่าทรงพระเจริญ พูดว่าทรงพระสเลนเดอร์”