เจ้าหน้าที่เผ่นป่าราบ เมื่อนายใหญ่เจ้าถิ่นเดินตรวจเวรกลางดึก