แนะเลี่ยงจราจรรอบ”มสธ.” 4-12 เม.ย. ราชภัฏรับปริญญาบัตร

แนะเลี่ยงจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ มีงานซ้อมใหญ่และพระราชทานปริญญาบัตร 4-12 เม.ย. 62

3 เม.ย. 2562 เนื่องด้วยมีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายนนี้ จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยเส้นทางรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบริเวณแยกเมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท หน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีงานดังนี้

27 มี.ค.-7 เม.ย. งานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2019

2-3 เม.ย. วันซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

4-5 เม.ย. วันพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

9-12 เม.ย. วันพระราชทานปริญญา ม.ราชภัฏโดยใช้สถานที่ของ มสธ.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทางได้จาก สภ.ปากเกร็ด โทร. 0 2583 8812