แล้ง ลุกลาม! ส่งผลข้าวเหนียวแพง

“วิชัย” เผยถึง ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวลดลง ราคาซื้อขายในตลาดสูงขึ้น เชื่อเดือนตุลาคมจะดีขึ้น

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง กรณีการเรียกร้องภาครัฐ ควบคุมราคาข้าวเหนียว ปัจจุบันสถานการณ์ข้าวเหนียวโดยรวม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาข้าวเปลือกเหนียว และราคาข้าวสารเหนียว ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ข้าวเหนียวทั้งนาปี และนาปรัง มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ราคาข้าวเปลือกเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,549 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 13,900 – 17,600 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.90 ส่วนราคาข้าวสารเหนียว ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 19,610 บาทต่อตัน และทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 38,500 – 38,600 บาทต่อตัน โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 98.20 ส่วนของการส่งออกข้าวเหนียว โดยรวมมีปริมาณเฉลี่ยปีละประมาณ 2 แสนตัน เพราะผลผลิตข้าวเหนียวส่วนใหญ่ ใช้บริโภคภายในประเทศ และคาดว่าในช่วงปลายเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ปี 2562/2563 จะเริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวในตลาดมีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ทั้งด้านราคาและปริมาณผลผลิตที่ขาดแคลนจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการเก็งกำไร และค้ากำไรเกินควร รวมทั้งจะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้า และตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุน

อ่านข่าว Bright Today