15 อนุสาวรีย์ในกรุงยังไร้เจ้าภาพรับผิดชอบดูแล

กทม. เป็นเจ้าภาพดูแล “อนุสาวรีย์ชัยฯ” เผยยังมีอนุสาวรีย์อีก 15 แห่งที่ไร้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งคนดูแล ระบุอนุสาวรีย์ในเมืองหลวง 14 แห่ง เก่าแก่เป็นโบราณสถาน

หลังจากที่มีการสอบถามถึงความรับผิดชอบดูแล “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนั้น ในการหารือเบื้องต้นระหว่าง 9 หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทาง กทม. เป็นเจ้าภาพในการประชุมติดตามและสืบหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กทม. ได้ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยฯ มาแล้ว

นอกจากนี้จะมีการติดตามสืบหาความเป็นเจ้าของอนุสาวรีย์อื่น ๆ รวม 15 แห่ง ทั้งอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานราชการ และอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศ

ด้าน นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัด กทม. กล่าวว่า นอกจากอนุสาวรีย์ชัยฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีอนุสาวรีย์อื่นที่เก่าแก่เป็นโบราณสถานหรือสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นโบราณสถานอีกรวม 14 แห่ง ได้แก่

 1. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. อุทกทานสหชาตและอุทกทานพระแม่ธรณีบีบมวยผม
 3. วงเวียน 22 กรกฎาคม
 4. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
 5. ปฐมบรมราชานุสรณ์
 6. อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 7. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 8. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 9. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 10. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 11. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 12. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 13. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ
 14. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อนุสาวรีย์ที่มีรายชื่อดังกล่าว ทาง กทม.เป็นผู้ดูแลภูมิทัศน์ภายนอก แต่ยังไม่มีหนังสือมอบให้ กทม.ดูแลอย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมา กทม.ดูแลปรับภูมิทัศน์ที่ไม่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่เป็นผู้ดูแล และหากต้องมีการปรับปรุงตัวอนุสาวรีย์จะเป็นไปในรูปแบบการปรับปรุงจากรัฐบาล มอบหมายให้ กทม.ดำเนินงานเป็นส่วน ๆ

อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ทำหนังสือสอบถามหน่วยงานเกี่ยวเนื่องทั้งกรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และกรมทางหลวง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลโบราณสถานและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์นั้น ๆ แต่หากไม่มีหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ตามระเบียบบริหารราชการ กทม. ทาง กทม.จะรับพื้นที่มาดูแลเองทั้งหมด เพื่อวางแผนตามกรอบโบราณสถานและสถานที่สำคัญอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสวยงาม คงคุณค่าตามประวัติศาสตร์มากที่สุดต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

หาเจ้าภาพไม่เจอ ใครต้องดูแล “อนุสาวรีย์ชัยฯ”