สเก็ตช์หน้าตามหาเด็กหาย!! พัฒนาตามวัย…(คลิป)

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิกระจกเงาได้เผยสถิติเด็กหายประจำปี 2560 โดยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เด็กหนีออกจากบ้าน ยังคงเกิดจากปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว โดยปัญหานี้ยังเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ ที่จะติดตามมา

นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูยน์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ได้รายงาน สถานการณ์และสถิติรับแจ้งเด็กหาย ประจำปี 2560 ทั้งสิ้น 422 ราย พบว่า มีสาเหตุหลักกว่า 84 % เกิดจากเด็กสมัครใจที่จะหนีออกจากบ้านเอง อายุเฉลี่ยระหว่าง 13-15 ปี โดยพบเด็กหญิง หายออกจากบ้านมากกว่าเด็กชายเกือบ 3 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลข ที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ พบว่า เด็กที่หายออกจากบ้านมีปมปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัจจัยในการตัดสินใจหนีออกจากบ้าน

พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการ 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการติดตาม หาเบาะแสเด็กหาย หลังรับจากเหตุจากครอบครัวโดยจะใช้การสร้างภาพสเก็ตช์ให้มีอายุเทียบเท่าปัจจุบัน โดยใช้หลักสากล สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี จะทำการสเก็ตช์ภาพเพิ่มอายุ ทุก 2 ปี ส่วนเด็กหายที่มีอายุเกิน 18 ปี จะทำการสเก็ตช์ภาพทุก 5 ปี ซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ลักษณะใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาเด็กหายยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัจจัยและแรงผลักดันด้านความรุงแรง ที่เป็นตัวขับให้เด็กมีความคิดดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเข้ามาดูแลและแก้ไข อย่างครบวงจร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ