“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศ ม.44 อุ้มทีวีดิจิทัล หยุดพักชำระหนี้ไม่เกิน 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้พักชำระหนี้ไม่เกิน 3 ปี  กับผู้ประกอบการทีวิีดิจิทัล

ทุกช่องแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วม ม.44 เพื่อขอหยุดพักชำระหนี้ ยกเว้นช่อง 7 และ บริษัท เวิร์คพอยท์ ที่มาชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่อง ‘มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์’