ครูร่อนหนังสือ “ไม่ได้เกิดมาเพื่ออบรม” ค้านร่วมค่าย ศธ.

ระอุ! ครูชำนาญการส่งหนังสือขอไม่เข้าร่วมค่ายอบรมภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาฯ ระบุต้องสอนหนังสือเด็ก “ไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้ารับการอบรมที่ยาวนาน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์หนังสือราชการ กระดาษตราครุฑ บันทึกข้อความ ส่วนราชการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ 95/2561 วันที่ 28 สิงหาคม2561 โดยระบุ เรื่อง ขอสละสิทธิ์การเข้ารับการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 20 ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์

บันทึกข้อความดังกล่าวระบุว่า “ข้าพเจ้า นายนิเวศน์ มณีสิงห์ ครูชำนาญการ ขอสละสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp รุ่นที่ 20 ในระหว่างวันที่ 3 – 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วันทำการ ข้าพเจ้าทำการสอนจำนวน 5 กลุ่มสาระฯ จำเป็นอย่างอย่างยิ่งที่จะอยู่โรงเรียนเพื่อสอนนักเรียน ไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้ารับการอบรมที่ยาวนาน และดึงครูออกจากนักเรียนแบบนี้ จึงขออนุญาตสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ”

ท้ายกระดาษดังกล่าว ลงนามโดย นายนิเวศน์ มณีสิงห์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. พบว่านายนิเวศน์เป็นบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์จริง

รายงานข่าวระบุด้วยว่าเอกสารดังกล่าวได้มีการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำหรับโครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2559 เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน โดยร่วมมือกับ บริติช เคานซิล สถาบันสอนภาษาชื่อดังในการจัดอบรมดังกล่าว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ออมสิน แจง แก้ไขปัญหาหนี้สินครู คิดดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 5-6% ต่อปี

เปิดบัญชีเงินเดือนครู “มาก” หรือ “น้อย” ทำไมต้องขอพักชำระหนี้

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ